தமிழ் பற்பொடி யின் அர்த்தம்

பற்பொடி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பல் துலக்குவதற்குப் பயன்படுத்தும் ரசாயன அல்லது மூலிகைப் பொடி.