தமிழ் பலகணி யின் அர்த்தம்

பலகணி

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (பார்ப்பதற்குக் கண் போன்ற துளைகள் உடைய) ஜன்னல்.