தமிழ் பலதார மணம் யின் அர்த்தம்

பலதார மணம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஒருவர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பெண்களை மணந்து வாழும் முறை.