தமிழ் பலவான் யின் அர்த்தம்

பலவான்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பலமுடையவன்.

    ‘புத்திமான் பலவான்’