தமிழ் பழிவாங்கு யின் அர்த்தம்

பழிவாங்கு

வினைச்சொல்-வாங்க, -வாங்கி

  • 1

    தனக்குத் தீமை செய்தவருக்குத் திருப்பித் தீமை செய்தல்.

    ‘வேலைநிறுத்தம் செய்த தொழிலாளர்களைப் பழிவாங்கும் விதத்தில் உள்ளது நிர்வாகத்தின் நடவடிக்கை’
    ‘தந்தையின் சாவிற்குக் காரணமாக இருந்தவர்களைப் பழிவாங்கினான்’