தமிழ் பவித்திரம் யின் அர்த்தம்

பவித்திரம்

பெயர்ச்சொல்-ஆன

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு புனிதம்; பரிசுத்தம்.

    ‘பவித்திரமான அன்பு’