பாச்சா -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

பாச்சா1பாச்சா2

பாச்சா1

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (எதிராளியை நிலைகுலையச் செய்யும் வகையில்) வலிமை, திறமை இருப்பது போன்ற பாவனை.

    ‘சும்மா பாச்சா காட்டுகிறான் பயந்துவிடாதே!’
    ‘அவனிடம் உன் பாச்சா பலிக்காது’

பாச்சா -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

பாச்சா1பாச்சா2

பாச்சா2

பெயர்ச்சொல்