தமிழ் பாடல் யின் அர்த்தம்

பாடல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பாட்டு (என்பதன் முதல் இரு பொருள்களிலும்).