தமிழ் பாதகன் யின் அர்த்தம்

பாதகன்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு ‘கொடும் செயல்களைச் செய்தவன்’ என்ற பொருளில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வசைச்சொல்.

    ‘‘அட, பாதகா! அந்தக் கொலையை நீயா செய்தாய்?’’