தமிழ் பாலியல் தொழிலாளர் யின் அர்த்தம்

பாலியல் தொழிலாளர்

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு பணம் பெற்று உடலுறவு கொள்ளும் தொழில் செய்பவர்.

    ‘இது பாலியல் தொழிலாளர்களின் நலனுக்காகவே பாடுபடும் தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனம்’