தமிழ் பாலை யின் அர்த்தம்

பாலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் குறிப்பிடப்படும் ஐந்து வகைத் திணைகளில்) வறண்ட நிலப்பகுதி.

  • 2

    பாலைவனம்.