தமிழ் பால் சுறா யின் அர்த்தம்

பால் சுறா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வெண்மை நிறத்தில் இருக்கும் (உணவாகும்) ஒரு வகைச் சுறாமீன்.