தமிழ் பாஷாணம் யின் அர்த்தம்

பாஷாணம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு விஷம்.

    ‘எலிப் பாஷாணம்’

  • 2

    சித்த வைத்தியம்
    மருந்தாகப் பயன்படுத்தும் நச்சுப்பொருள்கள்.