தமிழ் பிடாரி யின் அர்த்தம்

பிடாரி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கையில் சூலமும் முன்தள்ளிய நாக்குமாகத் தோற்றம் தரும் கிராம (பெண்) தெய்வம்.