பிடித்தம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பிடித்தம்1பிடித்தம்2

பிடித்தம்1

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (ஒருவருக்குச் சேர வேண்டிய தொகையில் குறிப்பிட்ட காரணங்களுக்காக) கழிக்கப்படும் தொகை.

  ‘பிடித்தமெல்லாம் போக உன் சம்பளம் எவ்வளவு?’

பிடித்தம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பிடித்தம்1பிடித்தம்2

பிடித்தம்2

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
 • 1

  பேச்சு வழக்கு விருப்பம்; பிரியம்.

  ‘உனக்குப் பிடித்தமான தொழிலைச் செய்ய யாரும் தடை சொல்லப் போவதில்லை’
  ‘அவருக்குக் காரச்சேவு என்றால் ரொம்பப் பிடித்தம்’