தமிழ் பிணவறை யின் அர்த்தம்

பிணவறை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சவக்கிடங்கு.