தமிழ் பிரச்சாரகர் யின் அர்த்தம்

பிரச்சாரகர்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பிரச்சாரம் செய்பவர்.

    ‘மதப் பிரச்சாரகர்’
    ‘குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுப் பிரச்சாரகர்’