தமிழ் பிரயாணி யின் அர்த்தம்

பிரயாணி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பயணி.

    ‘பிரயாணிகள் வெயிலில் சோர்ந்து காணப்பட்டனர்’