தமிழ் பிரேமை யின் அர்த்தம்

பிரேமை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு காதல்; மோகம்.

    ‘இசையில் அவருக்கு இருக்கும் பிரேமைக்கு அளவு இல்லை’