தமிழ் பிறை வளைவு யின் அர்த்தம்

பிறை வளைவு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பிறைபோல இருக்கும் அடைப்புக் குறி.