தமிழ் புணர்ச்சி யின் அர்த்தம்

புணர்ச்சி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உயர் வழக்கு உடலுறவு; கலவி.

  • 2

    இலக்கணம்
    சந்தி.

    ‘புணர்ச்சி விதிகள்’