தமிழ் புத்திபேதலிப்பு யின் அர்த்தம்

புத்திபேதலிப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    புத்திசுவாதீனம் இல்லாத நிலை.