தமிழ் புதுக்கவிதை யின் அர்த்தம்

புதுக்கவிதை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சொல்லையும் வரிகளையும் மரபான யாப்புக்குக் கட்டுப்படுத்தாத கவிதை.