தமிழ் புதைசேறு யின் அர்த்தம்

புதைசேறு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மேற்பரப்பில் அழுந்தும் எந்த ஒன்றும் உட்சென்றுவிடக்கூடிய ஆழமான சேறு.