தமிழ் புன்செய் யின் அர்த்தம்

புன்செய்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மழையால் கிடைக்கும் நீரைக் கொண்டு சாகுபடி செய்யப்படும் நிலம்.