தமிழ் புன்முறுவல் யின் அர்த்தம்

புன்முறுவல்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு புன்னகை.