தமிழ் புனர்வாழ்வு யின் அர்த்தம்

புனர்வாழ்வு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நலிந்தோருக்கு மீண்டும் தரப்படும் நல்வாழ்வு; மறுவாழ்வு.