தமிழ் புல்லி யின் அர்த்தம்

புல்லி

பெயர்ச்சொல்

உயிரியல்
  • 1

    உயிரியல்
    பூவிதழ்களின் அடியில் மெலிதான இலைபோல் வரிசையாக அமைந்திருக்கும் பாகம்.