தமிழ் புலால் யின் அர்த்தம்

புலால்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு இறைச்சி; மாமிசம்.

    ‘புலால் உணவு’