தமிழ் புளிப்பு யின் அர்த்தம்

புளிப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    புளி, மாங்காய் முதலியவற்றை உண்ணும்போது உணரப்படும் சுவை.