தமிழ் புழுதிக்கால் சாகுபடி யின் அர்த்தம்

புழுதிக்கால் சாகுபடி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    புழுதி விதைப்பின் மூலம் செய்த சாகுபடி.