தமிழ் பூநாரை யின் அர்த்தம்

பூநாரை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நீண்ட இளம் சிவப்பு நிறக் கால்களையும் வளைந்த தடிமனான அலகையும் கொண்ட நீர்ப்பறவை.