தமிழ் பூமத்தியரேகை யின் அர்த்தம்

பூமத்தியரேகை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நிலநடுக்கோடு.