தமிழ் பூர்வஜன்ம வாசனை யின் அர்த்தம்

பூர்வஜன்ம வாசனை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    முந்திய பிறவியின் இயல்புகள் இப்போதும் தொடர்வதாக எண்ணத் தூண்டும் உணர்வு.

    ‘எங்கோ பிறந்து, எங்கோ வளர்ந்து இந்த ஊருக்கு வந்து நிரந்தரமாகத் தங்கியது பூர்வஜென்ம வாசனை என்றுதான் நினைக்கிறேன்’