தமிழ் பெண்சாதி யின் அர்த்தம்

பெண்சாதி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு மனைவி.