தமிழ் பெண்டாட்டி யின் அர்த்தம்

பெண்டாட்டி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு மனைவி.

    ‘அவன் பெண்டாட்டிக்குப் பயப்படுகிறவன்’