தமிழ் பெயர்பெற்ற யின் அர்த்தம்

பெயர்பெற்ற

பெயரடை

  • 1

    புகழ்பெற்ற; பிரபலமான.

    ‘பெயர்பெற்ற எழுத்தாளர்’
    ‘பெயர்பெற்ற நிறுவனம்’