தமிழ் பெருநகரம் யின் அர்த்தம்

பெருநகரம்

பெயர்ச்சொல்