தமிழ் பெருமாட்டி யின் அர்த்தம்

பெருமாட்டி

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு சீமாட்டி.