தமிழ் பொக்குள் யின் அர்த்தம்

பொக்குள்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தொப்புள்.