தமிழ் பொதுநலம் யின் அர்த்தம்

பொதுநலம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சமூகத்தின் நலன்.

    ‘பொதுநலத் தொண்டு’