தமிழ் பொதுநிறம் யின் அர்த்தம்

பொதுநிறம்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு மாநிறம்.

    ‘அவளுடைய பொதுநிறத்துக்கு ஏற்ற உடை’