தமிழ் பொது அறிவு யின் அர்த்தம்

பொது அறிவு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உலக நடப்பு, அறிவியல் முதலியவை குறித்த அடிப்படை அறிவு.