தமிழ் பொன்மெழுகு யின் அர்த்தம்

பொன்மெழுகு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தங்கத்தை உரைத்துப் பார்ப்பதற்குப் பயன்படுத்தும் மெழுகு.