தமிழ் பொறிக்கோல் யின் அர்த்தம்

பொறிக்கோல்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு எலிப்பொறி.