தமிழ் பேசாத படம் யின் அர்த்தம்

பேசாத படம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மௌனப் படம்.

    ‘அது பேசாத படம் ஓடிய காலம்’