தமிழ் பேட்டு யின் அர்த்தம்

பேட்டு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (தறியில்) கூடுதல் இழைகளைக் கொண்டு நெய்யப்படும் வடிவமைப்பு.