தமிழ் பேரிகை யின் அர்த்தம்

பேரிகை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு முரசு.

    ‘பேரிகை முழக்கம் கேட்டது’
    ‘பேரிகை கொட்டுங்கள்!’