தமிழ் பேரிடர் யின் அர்த்தம்

பேரிடர்

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு இயற்கைச் சீற்றம்.

    ‘இயற்கைப் பேரிடர்களின்போது பெருத்த சேதம் ஏற்படுகிறது’