தமிழ் போஜனம் யின் அர்த்தம்

போஜனம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு உணவு; சாப்பாடு.